'Op de weg van Anne Frank' krijgt gezicht

30 mei 2013

Werkzoekenden uit de Duitse regio Leer en de gemeente Oldambt werken samen aan de renovatie van De 102.000 Stenen op het terrein van voormalig kamp Westerbork. Zij doen dit in het kader van het project ‘Op de weg van Anne Frank’. Het project heeft als doel de verschrikkelijke gebeurtenissen tijdens de Jodenvervolging te blijven gedenken en ook regionaal vast te leggen. Daarnaast worden aan Duitse en Nederlandse zijde langs het spoortracé, die loopt vanaf kamp Westerbork, Winschoten en via de Landkreis Leer naar de concentratiekampen in het Oosten, gedenktekens geplaatst en getuigenissen vastgelegd. De markeringen en getuigenverklaringen beperken zich tot het traject Westerbork – Leer. Alle gebeurtenissen rondom het project ‘Op de weg van Anne Frank’ zijn te volgen op een website, zodat geïnteresseerden alle actuele ontwikkelingen kunnen volgen. Via deze website worden burgers ook actief opgeroepen om eigen verhalen, herinneringen en sporen te delen.

Presentatie website
De 3-talige website is donderdag 30 mei gepresenteerd door Pieter Smit (burgemeester gemeente Oldambt), Bernhard Bramlage (Landrat van de Landkreis Leer) en Dirk Mulder (directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork). De website www.opdewegvanannefrank.nlwww.aufdemwegvonannefrank.de is uitgebreid toegelicht, maar ook de tot nu toe behaalde projectresultaten.

Het project ‘Op de weg van Anne Frank’ wordt in het kader van het INTERREG IV A programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Land Niedersachsen, de provincie Drenthe en de Eems Dollard Regio (EDR).