Markering route

Het Westerborkpad is een Lange Afstand Wandelpad (LAW®) geworden. Om die reden wordt de vertrouwde blauw-rode markering vervangen door de wit-rode LAW-markering. Tijdens uw tocht kan het daarom voorkomen dat u afwisselend de blauw-rode of de wit-rode markering (voorzien van een zwart prikkeldraadlogo) moet volgen. Op termijn zal het hele pad van de wit-rode markering zijn voorzien.

Let op: bent u nog in het bezit van de eerste druk? Lees hieronder meer.

De ondertitel van het Westerborkpad is 'Wandelen in het spoor van de Jodenvervolging'. Het pad herinnert daarmee voortdurend aan het overbrengen van Joden uit heel Nederland naar kamp Westerbork om vandaaruit te worden gedeporteerd naar de vernietigingskampen. Bij het samenstellen van de route waren alle andere zaken, zoals afspraken over de routing, dubbelloop, wijze van markeren en beschrijven van de route daaraan ondergeschikt. Immers het transport vond plaats per trein. De afspraak om zo dicht mogelijk langs de spoorlijn te blijven - met een marge van 5 kilometer van de spoorlijn - houdt onvermijdelijk in dat er ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld reeds bestaande wandelpaden (dubbelloop).
Er is bewust voor gekozen het pad slechts in één richting te markeren en wel van de Hollandsche Schouwburg naar kamp Westerbork, slechts weinig Joden die zijn gedeporteerd naar de kampen overleefden.

Het pad voert de wandelaar niet langs de spoorlijn, maar bundelt ook relevante historische sporen en gedenkplaatsen. De sporen in het landschap zijn gerelateerd aan de Jodenvervolging en vertellen de verhalen van discriminatie, razzia's, verraad, hulp en verzet, deportatie en onderduik. Samen geven de verhalen een beeld van wat er heeft plaatsgevonden. Heeft u vragen over de historische sporen, die in de wandelgids of op de website worden genoemd, dan kunt u contact opnemen met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, info(at)kampwesterbork.nl

Deze bijzondere route is gemarkeerd met een speciaal voor dit wandelpad vormgegeven markeringssticker. De gehele route is inmiddels van markeringsstickers voorzien.  

Belangrijk voor wandelaars, die in het bezit zijn van de 1e druk van de Westerborkpad wandelgids:

Met het verschijnen van de tweede druk is in het verloop van de route van het Westerborkpad een aantal wijzigingen opgenomen. Deze wijzigingen zijn deels noodzakelijk door veranderingen in de infrastructuur of omdat de route is aangepast vanwege nieuwe regels van terreinbeheerders. Het betreft wijzigingen in Diemen (etappe 2), in Amersfoort (etappe 8 en 9), Nijkerk (etappe 11), Belvedérebos en Hulshorsterzand (etappe 13), Vierhouten (etappe 15), Spaarbankbos (etappe 27) en Beilen (etappe 29, ook voor tweede druk!). In de tweede druk zijn deze aanpassingen (deels) verwerkt.

De drie pijlers om de route te volgen zijn: de routebeschrijving, de routelijn op de kaart en de markering in het veld. Deze ondersteunen elkaar. Eén van de drie kan afwijken, wanneer de situatie in het veld is gewijzigd. In dergelijke gevallen raden wij u aan de markering te volgen, omdat deze het eerst wordt aangepast aan de actuele situatie.

In sommige gevallen als gevolg van nieuwe regels van de terreinbeheerders, ontbreekt de Westerborkpad markering en loopt u op een andere markering. Houdt u daarom ook altijd de routegids bij de hand, daarin wordt vermeld waar de markering van het Westerborkpad ophoudt en welke markering u vanaf dat punt moet volgen tot u weer de markering van het Westerborkpad aantreft.

 

Etappe 2

p. 53 (eerste druk)

> route punt 3

Gaat over in asfalt, op kruising rd en einde pad ra, vervolgens einde pad la en even later ra over bruggetje en einde pad la Lange Stammerdijk. Viaduct A9 onderdoor en 50 meter voor molen la asfaltpad, einde pad la en meteen eerste pad ra, over bruggetje en einde pad ra ri spoorbrug. (zie nu bij punt 5)

> route punt 4 vervalt. De omleiding zeker tot eind 2016 duren en zal tot dan gemarkeerd blijven.

 

Etappe 8

p. 83 (eerste druk)

> route punt 9

Einde straat la, Soesterweg (de sleutel voor het toegangshek van de Joodse begraafplaats (27) is verkrijgbaar bij de fam. Verheuvel, Soesterweg 126), na huisnr 22 ra fietspad, Hendrik Jan Woltjerpad.

> route punt 10

Einde pad ra en direct la via zebrapadweg VOORZICHTIG oversteken naar achteringang NS-station Amersfoort.

 

Etappe 9

p. 85 / 86 (eerste druk)

> route punt 1

Rd door de hal van het NS-station Amersfoort naar het Stationsplein aan de voorkant van het station.

>route punt 2

Voorkant van het station rd, de weg VOORZICHTIG oversteken via de voetgangersoversteekplaats, na oversteek ra en 1e straat la, Kon. Wilhelminalaan.

> route punt 3

2e Straat la, Prins Hendriklaan, einde straat ra, Regentesselaan, einde straat rah, De Bosch Kempenlaan, rd oversteken, P.C. Hooftlaan.

> route punt 4

P.C. Hooftlaan gaat over in Da Costaplein, deze volgen, lopen aan de rechterzijde, einde Da Costaplein ra, Pieter Bothlaan.

> route punt 5

Vondelplein oversteken via de voetgangersoversteekplaats na oversteek 2e straat ra, Kapelweg, straat steeds rd volgen, zijstraten negeren.

> route punt 6

Vlak na het Borneoplein en t/o huisnr 20, ra en asfalt fietspad volgen, straat (Surinamelaan) rd oversteken en fietspad vervolgen, zijpaden negeren, einde fietspad rah en weg volgen. Einde asfaltweg la, Stichtse Rotonde, voetpad volgen. Viaduct over, na viaduct 1e weg la, Laan 1914.

>route punt 7

Laan 1914 ri Kamp Amersfoort, na huis met puntdak (bij lantaarnpaalnr 824/548) en afrastering om huis heen, ra onverhard bospad, door klaphekje en dan lah pad vervolgen, 1e pad ra, ri vlaggenmast.

> route punt 7a

Laan 1914 blijven volgen en ra, Loes van Overeemlaan, Nationaal Monument Kamp Amersfoort (28). Verder met punt 9.

> route punt 8

Voor vlaggenmast la grindpad volgen, 1e trap ra naar beneden, einde trap la grindpad volgen tussen taluds door, einde pad ra langs gedenksteen en daarna lah richting wachttoren (28).

> route punt 9

Op klinkerweg la, einde Loes van Overeemlaan ra, Laan 1914 volgen, bij YP 2485/46 rd volgen, weg volgen door tunnel, daarna weg volgen via weg over viaduct/snelweg, daarna bocht naar links.

> route punt 10

Vlak na de bocht is aan de rechter kant van de weg het Russische Ereveld op de begraafplaats Rusthof. Een bezoek aan dit Ereveld is aan te bevelen, na bezoek aan dit Ereveld bij uitgang begraafplaats ra, weg (Dodeweg) volgen in de looprichting.

> route punt 11

Bij YP 20743/1 ra (ri Den Treek), VOORZICHTIG de weg oversteken en schelpenfietspad volgen. Waar het hek van de begraafplaats en het fietspad naar rechts afbuigen, gaan wij rd zandpad volgen over kleine zandverstuiving.

> route punt 12

Breed zandpad steeds rd blijven volgen, zijpaden negeren pad loopt op een gegeven moment langs afrastering, ook rd volgen, op steenslag fietspad la en direct rah pad volgen over viaduct/autoweg.

> route punt 13

Na viaduct pad rd vervolgen, zijpaden negeren, op kruising met brede laan met beukenbomen even la en na 20 m ra, pad vervolgen, zijpaden negeren.

> route punt 14

Na wit hek op tegelpad ra en na paaltjes gelijk la Kamerlingh Onnesstraat rd volgen, zijstraten negeren, bij houten Finse school rd Treker Bergje, doodlopende weg, einde tegelpad ra, Leusderweg volgen.

> route punt 15

Leusderweg volgen tot 1e voetgangersoversteekplaats (bij bord ‘Centrum 1’), hier la Leusderweg oversteken en na oversteek ra Leusderweg vervolgen in de looprichting, bij rotonde rd en steeds Leusderweg volgden, zijstraten negeren.

> route punt 16

Leusderweg volgen tot over het spoor, bij rotonde na het spoor wordt het Julianaplein, daarna rd, Arnhemseweg.

> route punt 17

Einde Arnhemseweg rd Stadsring oversteken bij voetgangerslichten, rd Arnhemsestraat, gaat over in Varkensmarkt, schuin rd, Langestraat.

> route punt 18

Ra Scherbierstraat, straat schuin lah, Muurhuizen, dan schuin lah, Drieringensteeg met rechts de synagoge (29), einde steeg la Kortegracht, ra Langestraat.

> route punt 19

Eerste straat la Krommestraat, zijstraten negeren, rd vaste brug over en gaat over in Nieuweweg, einde straat la ’t Zand en dan ra Grote Spui.

 

Etappe 11

p. 97 (eerste druk)

> route punt 3

Straat volgen, einde straat la (Molenweg), daarna ra Molenplein, op Molenplein rah langs de huizen, daarna rd Singel. Op nummer 11 vindt u een bronzen plaquette als herdenking aan de voormalige synagoge van Nijkerk.

> route punt 4

Het Singel komt uit op het Plein, rd. Aan het eind voor ‘de Waegh’ ra, water aan linker kant houden. Rd, water volgen, langs het stadhuis, halfweg de parkeerplaats ra, parkeerplaats oversteken en einde la, Ardeschstraat, bocht naar rechts volgen, gaat over in Bruins Slotlaan.

 

Etappe 13

p. 111/112 (eerste druk)

> route punt 9

Harderwijker bossen, het asfaltfietspad volgen, op kruising la, zandpad volgen tussen percelen A en B1 door blauwe paaltjesroute, zijpaden negeren.

> route punt 10

Op asfaltweg la bij de percelen S en B2, dit betonfietspad volgen tot u komt bij een bord van Natuurmonumenten (hier gaan we over van de gemeente Harderwijk naar de verplichte markering van Natuurmonumenten) . U volgt vanaf hier de groene pijltjesroute van Natuurmonumenten.

> route punt 11

Nu steeds de groenepijltjesroute blijven volgen, na dam over beekje rd pad vervolgen, na slagboom raHierderweg, deze volgen, na wit hek met opschrift ‘Leuvenemsche Bosch’ rd en vanaf hier de bruine pijltjes route van Natuurmonumenten volgen.

> route punt 12

Bij Ps 20187/001 rd bruine pijltjes route volgen, bij infobord herstel heide en stuifzand’ la (dit is 100 m na Ps 20187), nu steeds de bruine pijltjes route blijven volgen, over uitzichtpunt.

> route punt 13

Steeds rd over het Hulshorsterzand, langs de palen met de bruine pijlen tot in de bosrand, pad links van een bankje.

> route punt 14

Nu zandpad blijven volgen langs palen met bruine pijltjes waar het pad naar rechts gaat, bocht naar rechts volgen, vervolgens rd en pad vervolgen.

> route punt 15/16

Op asfaltweg la en vanaf hier weer einde pad ra en eerste weggetje la, Onder de Bos, bij YP 70184/1, einde pad ra bij YP 70260/1, eerste bospad la, Belvedèrebos, zijpaden negeren, einde pad la, op viersprong even links en na ca. 5 m. direct ra pad in, einde pad ra.

> route punt 15a/16a

Klarenweg vervolgen en Molenpad ra, bij T splitsing met Zandhuisweg ra. Even verder la, Onder de Bos, YP 70184/1. Einde pad ra en eerste weggetje la, Onder de Bos, bij YP 70184/1 op viersprong bij YP 70260/1 en Plaatsnaambord Hulshorst rd, klinkerweg Onder de Bosch (bij bord met nrs 114 t/m 123), bij huisnr’s 117 - 123 en bordje ‘eigen weg’ ra, Veluwe Belvedèrebos, bospad volgen, zijpaden negeren.

 

Etappe 15

p. 119 (eerste druk)

> route punt 1

Op de Tongerense weg na huisnr. 3 eerste pad ra (bij bord nrs14 t/m 20 en 60 t/m 62), nu de markering groen vierkant met witte pijl' volgen.

> route punt 2

Pad blijven volgen, markering blijven volgen en aan het einde van de bosrand ra.  Als u aan het einde van de heidevlakte komt, kunt u een bezoek brengen aan een gedenkteken op de Tongerenseweg. Hiervoor gaat u, aan het einde van de bosrand niet ra maar la en einde pad ra, zijpaden negeren, einde pad la, Tongerenseweg, zandpad met naastliggend beton fietspad. Zandpad volgen tot het bordje 'gedenkteken'. Hierna dezelfde weg terug, dus ra, eerste pad ra, dan eerste pad la vlak voor de heide bij kunststof paaltje. Daar weg volgen, bosrand links en heideveld  rechts. Vanaf hier markering 'groene vierkant met witte pijl' volgen. Bij bord 'Oorlogsherinnering' routepunt 4 volgen.

 

Etappe 27

p. 191 (eerste druk)

> route punt 3

Na slagboom derde pad la, zijpaden negeren, op kruising la en gelijk rah, pad vervolgen tot Monument Spaarbankbos (62). Na bezichtiging van dit Monument hetzelfde pad terug volgen (zie pijl op markeringssticker op kunststofpaaltje).

> route punt 4

Op viersprong rd, volgende viersprong ook rd, zijpaden negeren, tweede pad la (bij paaltje met markeringssticker Westerborkpad), brede pad volgen, zijpaden negeren.

> route punt 5

Eerste pad ra, richting wei-/bouwland, einde pad voor wei-/bouwland ra.

 

Etappe 29

p. 201 (eerste druk), p. 211 (tweede druk)

> route punt 5

Einde pad ra, ’t Spiek, straat rd volgen, einde straat rd asfaltweg VOORZICHTIG oversteken en na oversteek ra, (markeringssticker negeren), fietspad, eerste straat la, Wattweg, einde straat la, De Zuidmaten.

> route punt 6

Weg volgen naar het NS-station Beilen.