Recordaantal gastsprekers actief

19 december 2018

Niet eerder waren er zoveel gastsprekers actief op scholen. Momenteel zijn er 239 personen aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden in Hooghalen. Dat zijn er tien meer dan het jaar ervoor.

Na de oprichting in 1999 met 45 gastsprekers, is het Landelijk Steunpunt Gastsprekers(LSG) in de eerste tien jaar van zijn bestaan gegroeid naar 215 gastsprekers in 2009. De afgelopen tien jaar heeft die groei zich, met ups en downs, doorgezet naar een totaal van 239 gastsprekers op dit moment.

Van de 239 gastsprekers zijn er:
- 192 van de eerste generatie (80%)
- 36 van de naoorlogse generatie (15%)
- 11 jonge veteranen van recente vredesmissies (5%)

Gastlessen op scholen
Het feit dat de oorlog steeds verder in het verleden komt te liggen, is voor het onderwijs geen reden om minder aandacht te besteden aan thema’s als onderdrukking, vervolging, collaboratie en verzet. Daarnaast zien docenten dat hun leerlingen toenemende belangstelling hebben voor de geschiedenis van de oorlog. Het LSG verzorgde in 2018 1900 lessen op scholen, dat zijn er evenveel als het jaar ervoor.

De oudste gastspreker die aangesloten is bij het LSG is geboren in 1921, de jongste in 1983. De groep ooggetuigen die jongere, kind of baby was tijdens de oorlog en daarover als gastspreker vertelt, neemt toe. Zij vertellen over een leeftijd die aanmerkelijk dichterbij die van de leerlingen ligt.

Achtergrond
De gastsprekers hebben verschillende achtergronden: burgeroorlogsgetroffenen, verzetsdeelne-mers, kinderen van verzetsdeelnemers, Joodse kampoverlevenden, onderduikoverlevenden, Roma, Sinti, kinderen van politiek foute ouders, veteranen, overlevenden Japanse kampen en dwangarbeiders.

Landelijk Steunpunt Gastsprekers

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden is een project van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Sinds 1999 organiseert het LSG gastlessen van ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog en conflicten en vredesmissies nadien. De ooggetuige als levende bron in het onderwijs geeft een persoonlijk gezicht aan de oorlog.  

Het LSG zoekt nog mensen in Brabant, Limburg, Zeeland, Overijssel, Friesland en de Kop van Noord-Holland. Hij of zij moet een oorlogsverleden hebben en hierover willen vertellen in de klas. Aanmelden kan via de website www.steunpuntgastsprekers.nl.