Westerborkpad voor mensen met een fysieke beperking

Toegankelijkheid

KWBN heeft in de aanloop naar het 100-jarig bestaan in 2008 bij de ontwikkeling van paden gekozen voor toegankelijkheid voor alle mensen, met of zonder beperkingen. Om dit te realiseren, werkt KWBN samen met het Kenniscentrum Groen en Handicap. Zij hebben de expertise om toegankelijkheid te bevorderen en wegen te zoeken die hieraan voldoen.
Een van de eisen van de projectorganisatie was de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel, scootmobiel of gebruikers van handbikes. Dus ook voor hen een tracé dat zo dicht mogelijk langs de spoorlijn voert.
Voor zover dat mogelijk is, loopt de route voor mensen met fysieke beperkingen over dezelfde paden als de route voor valide wandelaars. Daar waar dit niet mogelijk bleek, is gezocht naar alternatieven. Op de topografische kaarten in de gids worden deze routedelen aangegeven met een onderbroken blauwe lijn. Alle historische sporen zijn per rolstoel bereikbaar.
Steeds stond de hoofddoelstelling 'zo dicht mogelijk langs de spoorlijn' centraal. Soms is deze doelstelling losgelaten, bijvoorbeeld bij etappes waar de afstanden te groot werden. Dit geldt onder andere voor de etappe van Meppel naar Hoogeveen. Voor mensen met fysieke beperkingen is de route wel beschreven en gemarkeerd, maar het heeft niet die schoonheid die we graag hadden gewild.