• Steun ons

Schenkingen en legaten

Periodieke schenkingen - meer geven met minder

Voorheen werd dit vastgelegd via een notariële akte, maar sinds 1 januari 2014 kan dit zonder tussenkomst van een notaris en mogen goede doelen zelf schenkingen voor 5 jaar vastleggen. Een overeenkomst opstellen lijkt ingewikkelder dan het is. Wij kunnen namelijk alles regelen. Je krijgt van ons een overeenkomst in tweevoud toegestuurd. Daarop geef je zelf aan welk bedrag je jaarlijks wilt schenken en voor hoeveel jaar.

Nalatenschap - schenken met meerwaarde

Steeds vaker komt het voor dat aan het Herinneringscentrum wordt gelegateerd. Uiteraard moet dit testamentair worden vastgelegd. De hoogte van het bedrag dat geschonken wordt is geheel vrij. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is aangewezen, is de nalatenschap geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum.

Fonds op Naam

De laatste optie is een Fonds op Naam. Dit kan in een testament worden opgenomen, maar ook bij leven worden gevormd. De naam van het Fonds bepaal je zelf evenals, in overleg met ons, de doelstelling. Een Fonds op Naam heeft een minimaal vermogen van € 50.000 euro en kan in gedeelten worden opgebouwd. Graag praten we met je over de mogelijkheden. Je kunt ook kijken op www.belastingdienst.nl.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork