• Steun ons

Bijzondere schenkingen

Bijzondere schenkingen

Met uw steun in de vorm van een periodieke schenking, nalatenschap of Fonds op Naam draagt u op geheel persoonlijke wijze bij aan de toekomst van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Periodieke schenking - meer geven met minder
Als u ons voor langere tijd wilt steunen kunt u uw giften aftrekbaar maken voor de Belastingdienst. U regelt dit gemakkelijk door een schenkingsovereenkomst te tekenen, waarmee u uw giften voor langere tijd vastlegt. Uw giften zijn dan aftrekbaar van uw inkomen, waardoor u jaarlijks minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Voor ons, als Herinneringscentrum Kamp Westerbork, is het eveneens gunstig als u uw donaties via een schenkingsovereenkomst vastlegt. Wij zijn dan voor een langere termijn verzekerd van uw steun, wat ons in staat stelt om betere plannen en begrotingen op te maken om de geschiedenis te blijven vertellen. U hoeft een periodieke schenking niet meer vast te leggen in een notariële akte. Een getekende overeenkomst door beide partijen volstaat.


Nalaten aan Herinneringscentrum Kamp Westerbork
Uw nalatenschap zorgt ervoor dat wij ook in de toekomst ons werk kunnen voortzetten en de verhalen van kamp Westerbork kunnen blijven vertellen.  Als u wilt nalaten aan ons, dient u dit door een notaris te laten vastleggen in een testament. U kunt ons opnemen tot (mede)-erfgenaam middels een erfstelling. U geeft dan aan voor welk percentage het Herinneringscentrum in uw nalatenschap deelt. Ook kunt u een geldbedrag of een bepaald goed schenken: dit noemen we een legaat. Dankzij onze ANBI status zijn wij vrijgesteld van erfbelasting. Uw nalatenschap komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Door uw wensen vast te leggen in uw testament houdt u zelf in de hand hoe uw nalatenschap verdeeld wordt. Dat geeft een gerust gevoel.

Om Herinneringscentrum Kamp Westerbork in uw testament op te nemen heeft de notaris de juiste tenaamstelling nodig: Herinneringscentrum Kamp Westerbork, statutair gevestigd in Hooghalen, kantoorhoudend in Oosthalen 8, 9414 TG Hooghalen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41017933.

Fonds op Naam
Een andere bijzondere manier om te schenken is door middel van een Fonds op Naam. Dit kan in een testament worden opgenomen, maar ook bij leven kunt u een Fonds op Naam oprichten. De naam van het Fonds bepaalt u zelf. U kunt het fonds bijvoorbeeld vernoemen naar uzelf of naar een dierbare. De doelstelling van het fonds bepaalt u, in overleg met ons, ook zelf. Een Fonds op Naam heeft een minimaal vermogen van € 50.000 euro en kan in gedeelten worden opgebouwd. Graag praten we met u over de mogelijkheden.

 

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork