• De stichting - header
Haalbaarheidsonderzoek naar vernieuwing Kamp Westerbork gestart

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft adviesbureau abcnova de opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de toekomstplannen voor de vernieuwing van het museum en de historische plek. Het museum van Kamp Westerbork moet worden uitgebreid vanwege het stijgende aantal bezoekers en de wens om het publiek betere voorzieningen te kunnen bieden. De oorspronkelijke plannen uit 2016 zijn in de afgelopen twee jaar herzien. In de aangepaste plannen is meer ruimte voor educatieve activiteiten en aandacht voor de verbinding tussen het kampterrein en het museum. De opzet van het kampterrein zal ingetogen blijven.

Op basis van de nieuwe inzichten en ideeën over het gebouw en de historische plek is een ruimtestaat gemaakt. Directeur Gerdien Verschoor wil de plannen laten toetsen voordat het programma van eisen kan worden opgesteld en een architect wordt gekozen. “We willen het proces zorgvuldig starten. Ik ben er trots op dat de contouren van ons plan op papier staan waarmee abcnova een haalbaarheidsonderzoek kan gaan uitvoeren. Met de resultaten van dat onderzoek kunnen we straks onze plannen concretiseren.”

De vervolgstappen zullen worden gezet door de opvolger van Verschoor; “met de vernieuwingsplannen zoals die zich nu aftekenen wordt een nieuwe stap naar de toekomst gezet, waarin we de verhalen van kamp Westerbork zullen blijven doorvertellen – op nieuwe manieren, ook aan toekomstige generaties. Hier ligt een hele mooie en betekenisvolle rol voor de nieuwe directeur.”

Naar verwachting zijn de resultaten van het onderzoek in het najaar bekend. De Raad van Toezicht van het Herinneringscentrum is op zoek naar een opvolger voor Verschoor.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork