• Steun ons

Word bedrijfsbegunstiger

Er zijn verschillende mogelijkheden om het werk van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork te ondersteunen. Doordat het Herinneringscentrum Kamp Westerbork door het ministerie van Financiën als een ANBI is aangewezen, is elke schenking geheel vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Het bedrag dat gedoneerd wordt komt dus volledig ten goede aan het Herinneringscentrum. Meer informatie hierover: http://www.anbi.nl.

Wist u dat Herinneringscentrum Kamp Westerbork slechts 25% van zijn jaarlijkse inkomsten van de overheid ontvangt? Dat betekent dat vele activiteiten en projecten alleen mogelijk zijn met uw hulp. Denk hierbij aan onze ooggetuigenlezingen, waar kampoverlevenden hun verhaal vertellen. Of ons educatieve programma, waarmee we 30.000 scholieren per jaar vertellen over de geschiedenis van kamp Westerbork.

U bent al Bedrijfsbegunstiger voor een bedrag vanaf € 1.500,-.

Als dank voor uw steun ontvangt u:

  • Een uitnodiging voor de jaarlijkse donateursborrel;
  • Vermelding van uw bedrijfslogo op het vriendenoverzicht op onze website, bij de ingang van ons museum en andere communicatie-uitingen;
  • Dertig entreetickets om te schenken aan relaties en/of medewerkers;
  • Uw naam in Getekend Nieuws, ons vriendenblad dat twee keer per jaar naar 5.000 donateurs verstuurd wordt;
  • Getekend Nieuws (2x per jaar) en de digitale nieuwsbrief (1x per jaar) waarin wij u op de hoogte brengen van wat wij met uw bijdrage hebben kunnen realiseren.

Met een donatie laat u als bedrijf zien dat u maatschappelijk betrokken bent. Daarbij zijn donaties fiscaal aftrekbaar. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en hierdoor kunt u donaties van de winst aftrekken.

  • European Heritage Label
  • Unesco

Bezoek Kamp Westerbork

Klik hier voor meer informatie over vervoersmogelijkheden en de bereikbaarheid.
Logo van Herinneringscentrum Kamp Westerbork